Logo AKB

Draaien voor gevorderden

intensief draaien

Stap in de wereld van keramiek met de cursus pottenbakken voor gevorderden, een 8 of 10 weken durende cursus die is afgestemd op jouw leerdoelen. Of je nu een beginner bent of een doorgewinterde pottenbakker, deze cursus biedt een verrijkende ervaring voor alle niveaus.

We beginnen met het doornemen van de basistechnieken, waarbij we ons richten op het vormen van cilinders en het perfectioneren van basisbewegingen zoals ‘coning’ en het optrekken van de wanden. Daarna gaan we verder met meer gevorderde vaardigheden, zoals het werken met grotere stukken en het experimenteren met verschillende kleisoorten en glazuren. Ongeveer halverwege verkennen we de fascinerende kunst van het glazuur maken, waarbij we je begeleiden door het proces van het creëren van een uniek glazuur vanuit het niets, terwijl je inzicht krijgt in de chemische reacties die hierbij betrokken zijn. 

De tweede helft van de cursus draait helemaal om jou en je projecten. Onder begeleiding breng je je creatieve ideeën tot leven, of je nu functionele stukken of sculpturale kunstwerken maakt.

Aan het einde van de cursus heb je vijf werkstukken gemaakt die je nieuwe vaardigheden en creativiteit weerspiegelen. Doe met ons mee en dompel jezelf onder in de wereld van keramiek, waar elke creatie een uniek verhaal vertelt!

 

Step into the world of ceramics with the Advanced Throwing Course, a 8- or 10-week journey tailored to suit your learning goals. Whether you’re a beginner or a seasoned potter, our course offers an enriching experience for all skill levels.
 
We begin by reviewing fundamental techniques, focusing on shaping cylinders and perfecting basic moves like coning up and down and pulling up the walls. Then, we move on to more advanced skills, such as working with larger pieces and experimenting with various clay types and glazes. Around the halfway mark, we explore the captivating art of glaze making, guiding you through the process of creating a unique glaze from scratch while gaining insights into the chemical reactions involved. The second half of the course is all about you and your projects. With our guidance, you’ll bring your creative ideas to life, whether you’re making functional pieces or sculptural artworks.
By the end of the course, you’ll have crafted five pieces that reflect your newfound skills and creativity. Join us and immerse yourself in the world of ceramics, where every creation tells a unique story!

Duur: 8 of 10 weken
Prijs:  8 weken € 367,50, 10 weken €451,50 inclusief klei, biscuit- en glazuurstook

Huidig aanbod

.
HET AMSTERDAMS KLEIBEDRIJF

Nieuwe Hemweg 8 • 1013 BG Amsterdam

Pottenbakken • DRAAICURSUS • Handvormen • CURSUSSEN• Workshops • MASTERCLASSES • ATELIERDELEN