Algemene voorwaarden

Cursussen

Gemiste lessen
Heb je een les gemist, dan kan deze worden ingehaald op 1 vast moment op een van
tevoren afgesproken middag gedurende je cursusperiode. Er is géén docent aanwezig. Je werkt een dagdeel zelfstandig, en kunt je opgedane vaardigheden verder oefenen. Er is een inhaalplanner op de website waar je je op kan geven. Je moet hiervoor je gebruikersnaam en wachtwoord invoeren die je hebt aangemaakt tijdens de bestelling. Hier is ook een email voor gestuurd na je bestelling.

Afzeggingen
● Minimaal 10 dagen voor de start van de cursus, in de vorm van een voucher geldig voor 1 cursus*.
● Tussen 10 dagen en 48 uur, 50% van de cursus in de vorm van een voucher geldig voor 1 cursus*.
● Na 48 uur (2 dagen) worden afzeggingen niet gecompenseerd.
*bij beschikbare plaatsen.
Je kunt wel een vriendin/collega etc. in je plaats laten komen, dan wijzigen wij de factuurnaam.

Terugbetaling
Er kan geen geld terug gestort worden van betalingen aan het Amsterdams Kleibedrijf.
Wanneer wij ivm COVID-19 of vanwege een andere situatie, de cursussen moeten
stopzetten, schuiven wij de lessen door naar het tijdstip waarop lessen weer mogelijk zijn.
Indien een docent ziek is wordt voor een vervangende docent gezorgd en gaan de lessen door.

Atelierdelen

Wanneer je atelierdeler wordt, accepteer je de voorwaarden en de huisregels van het Amsterdams Kleibedrijf. De eerste keer dat je komt, bespreken we de huisregels. Op deze manier kan je je in ons atelier thuis voelen en het atelier veilig gebruiken. We leiden je dan rond in het atelier zodat je zo onafhankelijk mogelijk aan het werk kan gaan.

Als er onduidelijkheden zijn in het atelier of je komt apparatuur tegen die je nooit eerder gebruikt hebt kan je aan andere atelierdelers of aan een van de partners om uitleg vragen.

Gebruik van Google- agenda
De inschrijvingen in de Google agenda zijn bepalend voor aanwezigheid en de urenregistratie. We houden vaste openingstijden aan.
Schrijf je afspraak uiterlijk de avond van tevoren (voor 19.00 uur) in de agenda.
In het uiterste geval dat er niemand in de agenda staat bestaat de mogelijkheid dat degene die opent/sluit later aanwezig is of eerder weggaat.
Uitschrijven uit de agenda op de dag zelf is alleen mogelijk na overleg met de partner die die dag aanwezig is, anders wordt de ingeschreven tijd doorberekend.
Inschrijven op de dag zelf kan ook alleen na overleg.

Beëindigen atelierdelen
Als je stopt met atelierdelen, maak je je plank schoon en neem je al je spullen en al je werk mee. Hou wel rekening met de opzegtermijn. Die verschilt per abonnement.

Algemeen

Wij zijn een gemeenschappelijk atelier, dit betekent dat we van elkaar afhankelijk zijn in onze gedeelde ruimte. Houd er rekening mee dat dit jouw werkruimte is, maar ook die van een ander. Atelierdelers kunnen andere leden helpen en ieder is een gewaardeerd en belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. Tegelijkertijd moet iedereen voor zijn eigen spullen en bezittingen zorgen. Hoewel je van harte welkom bent om de beschikbare tools in het atel;ier te gebruiken, raden wij je aan om met je eigen gereedschap te werken.

Openingstijden
Het Amsterdams Kleibedrijf is geopend elke dag van 10.00 tot 18.00 uur voor atelierdelers. Alleen op avonden dat er cursus gegeven wordt is het atelier open van 18:00 tot 22:00. Dit geldt voor de woensdag- en donderdagavond. De andere avonden is het atelier alleen voor cursussen geopend. Als er geen cursussen worden gegeven is het atelier niet open. Hou daarom de agenda in de gaten.

Sluiting
Wij doen al het mogelijke om het atelier zo veel mogelijk open te houden, bij afwijkingen communiceren we dit aan de atelierdelers via de mail en de app-groep. Het kan zijn dat het atelier soms niet toegankelijk is vanwege workshops, exposities, lezingen etc. Dit wordt op tijd aangegeven. Het is niet mogelijk om hiervoor geld dan wel tijd terug te vragen. We zullen uiteraard ons best doen om dit zoveel mogelijk te beperken. Wanneer wij ivm COVID-19 of vanwege een andere situatie het atelier moeten sluiten ivm overmacht, wordt er geen geld teruggestort. Wij doen al het mogelijke om het atelier open te houden.

Atelier huisregels
We bespreken met iedereen die komt werken in ons atelier de huisregels. Veranderingen in de huisregels zullen doorgegeven worden tijdens atelierdagen. Het gaat hierbij vooral om gebruiken rondom veiligheid en het delen van de ruimte.
Als de huisregels, na meerdere keren vragen, niet gevolgd worden, kunnen wij je de toegang tot het atelier ontzeggen. Als er schade is opgetreden kan die verhaald worden op de atelierdeler.

Stookkosten
De stookkosten van het Amsterdams Kleibedrijf worden doorberekend à € 20 ex btw per maand. Dit zijn kosten voor het stoken van je eigen persoonlijke werk.
Maak je werk in opdracht, dan kun je een van onze ovens huren. We hebben ovens van 100, 180 en 200 liter.
De kosten hiervoor zijn respectievelijk 40, 45 en 55 euro ex  BTW
Wij stoken geen werk dat niet in ons atelier is gemaakt.

Glazuren en ovengebruik
De ovens worden gevuld en geleegd door de partners van het AKB en degene die door hen daarvoor zijn aangesteld, niet door studenten of atelierdelers.
Werkstukken die niet gesigneerd, te dik of niet droog zijn kunnen niet worden gestookt.

Atelierdelers moeten er zeker van zijn dat het glazuur niet op de ovenplaat smelt. Bij onherstelbare schade moet de ovenplaat vergoed worden.
Atelierdelers kunnen gebruik maken van de glazuren die door Het Amsterdams Kleibedrijf worden gemaakt dan wel gekocht. We adviseren je glazuurtestjes te maken met de klei die je gebruikt zodat je de eigenschappen van het glazuur leert kennen.
Om onze ovens te beschermen en ovenplaten langer mee te laten gaan stoken wij niet als:
• je werk te dik geglazuurd is
• de onderkant niet schoon is
• er geen vrije rand zit tussen eind glazuur en onderkant werk (hou plm 0,5 mm aan)

Wanneer er schade aan de ovens of de ovenplaten optreedt door verkeerd gebruik van klei en/of glazuur worden de ovenplaten vervangen, en/of de ovens gerepareerd. Deze kosten worden doorberekend aan de desbetreffende persoon.
Veiligheid en omgeving
Als atelierdelers houden wij het atelier voor iedereen een veilige en aangename omgeving. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allen gezamenlijk. Als je vragen hierover hebt kan je altijd elkaar of een van de partners aanspreken.
Het Amsterdams Kleibedrijf is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen, kapotgaan en/of verloren gaan.

Atelierdelers zijn op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften voordat zij het atelier gaan gebruiken. Het is ook belangrijk dat de gezondheid- en veiligheidsinstructies van de partners van het Amsterdams Kleibedrijf nagevolgd worden.
Het Amsterdams Kleibedrijf is niet verantwoordelijk voor enig letsel veroorzaakt door het misbruik van de studio of apparatuur.
Als je de regels niet naleeft dan hebben wij het recht om je de toegang tot het atelier te weigeren.

Aansprakelijkheid
Atelierdelers gebruiken de materialen en apparatuur op eigen risico en zijn aansprakelijk voor schade in de studio als gevolg van verkeerd gebruik. Zorg ervoor dat je alleen apparatuur gebruikt waar je de gebruiksaanwijzing van kent.

Privacy
We vragen je soms om enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer enz., bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een cursus of workshop. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van een actie of je inschrijving zoals toezending van de door jou gevraagde informatie en eventuele facturen. Als je hier bezwaar tegen hebt, kunt je dat aan ons doorgeven.Het Amsterdams Kleibedrijf gebruikt je contactgegevens ook om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Atelierdelers kunnen per e-mail of telefoon worden geïnformeerd over wijzigingen op het laatste moment. Wij streven ernaar alle persoonlijke gegevens te beveiligen en deze niet door te geven aan derden.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen. We zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door middel van e-mail en/of door het in het atelier aan te geven. Als je gebruik blijft maken van ons atelier nadat we deze veranderingen hebben aangegeven, ga je akkoord met deze veranderingen

Disclaimer
Het Amsterdams Kleibedrijf is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op onze website plaatsen (bv in een reactie) en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Het Amsterdams Kleibedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van de site.
We besteden veel aandacht aan het schrijven van de teksten, maar kunnen op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Het Amsterdams Kleibedrijf bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.
Prijspeil najaar 2023. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Lees deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig door en zorg dat je deze ook begrijpt. Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, kun je geen atelierdeler worden of als cursist deelnemen aan activiteiten bij Het Amsterdams Kleibedrijf.